Vrba jíva (Salix caprea)

Vrba jíva (Salix caprea)

čeleď Vrbovité (Salicaceae)

samčí jehněda vrby jívy, Plzeň – Slovany 2006

Vzrůst: dvoudomý keř až strom, 5-12 m vysoký; hnědá dřeň; fanerofyt

Listy: celistvé, eliptické, zašpičatělé, nepravidelně pilovité až celokrajné, na líci tmavozelené, na rubu šedobíle chlupaté, řapík 6 – 15 mm; palisty polosrdčité, pupeny kryté 1 šupinou

Květy: žluté, zelené; jehnědy samčí (elipsoidní) a samičí (válcovité); kvete od března do dubna před rašením listů

Plod: tobolka; semena kyjovitá; anemochorní rozšiřování

Stanoviště: světlé lesy, suťové svahy, lesní lemy, paseky, skládky, náspy, podél cest

Rozšíření: Evropa, Asie; u nás obecně rozšířena

palisty vrby jívy, Plzeň – Slovany 2006

Praktický význam: plevelná dřevina, medonosná; „kočičky“

Zajímavosti: dožívá se 40 – 50 let

Mohlo by se vám líbit...