Tolije bahenní (Parnassia palustris)

Tolije bahenní (Parnassia palustris)

čeleď Jesencovité (Celastraceae),Tolijovité (Parnassiaceae)

Tolije bahenní, Kocelovice 19.8.2018

Vzrůst: 10-25 cm vysoká, lysá, vytrvalá bylina; hemikryptofyt

Listy: v řídké přízemní růžici, čepel vejčitá až okrouhlá, celokrajná, špičatá, lodyžní list vejčitě okrouhlý, objímavý

Květy: bílé; jednotlivé; korunní lístky s žilkami, 5 tyčinek se střídá s nektariovými šupinami; kvete od července do září

Plod: tobolka

Stanoviště: vlhké slatinné neb orašelinné louky, rašeliniště, zamokřené břehy rybníků, vlhčí pastviny

Rozšíření: Evropa, Asie, sev. Afrika; u nás

Praktický význam: ohrožený druh naší květeny (§2), v Červeném seznamu vedena jako silně ohrožená (C2), ustoupila díky obhospodařování – meliorace, intenzivní zemědělství

Tolije bahenní – detail květu, Kocelovice 19.8.2018

Zajímavosti: za slunce voní po medu; lidově srdečník nebo samolístek; dříve používána v léčitelství k léčbě srdečních problémů, trávicích obtíží

Mohlo by se vám líbit...