Silenka hajní (Silene nemoralis)

Silenka hajní (Silene nemoralis)

čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

silenka hajní, Svatý Jan pod Skalou 2007

silenka hajní, Svatý Jan pod Skalou 2007

Vzrůst: 30 – 80 cm vysoká dvouletá bylina; lodyha jedna, přímá, dole chlupatá, nahoře lepkavá; ztlustlý kořen; hemikryptofyt

Listy: krátce pýřité, v přízemní růžici – za květu zasychají; lodyžní kopisťovité až obkopinaté

Květy: bílé; 5četné; složené květenství; kvete od května do července

Plod: tobolka, ledvinovitá semena

Stanoviště: travnaté svahy, lemy křovin a lesů; hlavně na vápencích a mělkých půdách

Rozšíření: hory jižní Evropy, Rumunsko až západní Karpaty, izolovaná arela v Čechách; u nás hlavně ve středních Čechách a v Českém Středohoří, v kolinním stupni, výskyt přirozený i druhotný – podél tratí

Praktický význam: patří mezi silně ohrožené taxony (C2) !

Mohlo by se vám líbit...