Sedmikvítek evropský (Trientalis europaea)

Sedmikvítek evropský (Trientalis europaea)

čeleď Prvosenkovité (Primulaceae)

sedmikvítek evropský, NPR Kladské rašeliny 11. 6. 2011

sedmikvítek evropský, NPR Kladské rašeliny 11. 6. 2011

Vzrůst: 5–15 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá, nevětvená; oddenek s výběžky, kořeny niťovité; geofyt

Listy: jednoduché; obvejčitě kopinaté až eliptické; jemně zubaté až celokrajné

Květy: bílé, většinou sedmičetné, květní stopka žláznatá; kvete od května do července

Plod: tobolka

Stanoviště: klimaxové smrčiny, acidofilní doubravy, rašelinné březiny, rašelinné louky nad hranicí lesa

Rozšíření: střední a severní Evropa, Sibiř, Dálný Východ, Japonsko, severozápad Severní Ameriky; u nás hojně v oreofytiku, v mezofytiku roztroušeně, ojediněle v termofytiku

Praktický význam: –

Zajímavosti: rozmnožuje se převážně vegetativně, semena tvoří vzácně

sedmikvítek evropský, Großer Arber (Velký Javor; Německo) 23. 6. 2009

sedmikvítek evropský, Großer Arber (Velký Javor; Německo) 23. 6. 2009

sedmikvítek evropský, Großer Arber (Velký Javor; Německo) 23. 6. 2009

sedmikvítek evropský, Großer Arber (Velký Javor; Německo) 23. 6. 2009

 

 

Mohlo by se vám líbit...