Rudohlávek kukačka (Anacamptis morio)

Rudohlávek kukačka (Anacamptis morio)

čeleď Vstavačovité (Orchidaceae)

Syn. vstavač kukačka (Orchis morio)

rudohlávek kukačka, PP Na Horách 14.5.2016

Vzrůst: 5 – 40 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha rýhovaná, tmavě zelená; hlíza; geofyt

Listy: kopinaté až vejčité, neskvrnité

Květy: nachové, růžové, bílé; klas; okvětní lístky skloněné v přilbu, ostruha směřuje dozadu; kvete od května do června

Plod: tobolka

Stanoviště: mírně suché až mírně vlhké louky, pastviny, stráně; mělké půdy

Rozšíření: Evropa kromě severu, na jih po severní Itálii; u nás roztroušeně od nížin do podhůří (Znojemsko, Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy, Javorníky, v Čechách vzácně)

Praktický význam: patří mezi kriticky ohrožené druhy (C1) vedené v Červeném seznamu, zákonem chráněný v kategorii silně ohrožené (§2), mezinárodní úmluva CITES

Zajímavosti: u nás roste A. morio subsp. morio. Kdysi nejhojnější orchidej, ustoupil díky hnojení a znečištění ovzduší

rudohlávek kukačka, PP Na Horách 14.5.2016

rudohlávek kukačka, PP Na Horách 14.5.2016

Mohlo by se vám líbit...