Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias)

Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias)

čeleď Pryšcovité (Euphorbiaceae)

Syn.: Tithymalus cyparissias

pryšec chvojka, 2006

pryšec chvojka, 2006

Vzrůst: 7 – 60 cm vysoká, trsnatá trvalka; roní bílé mléko; lodyha přímá, nevětvená, jemně rýhovaná, v horní polovině s nekvetoucími větvemi; dlouhý plazivý oddenek; hemikryptofyt

Listy: celistvé, čárkovité až čárkovitě obkopinaté, přisedlé, lysé, celokrajné, na bázi brzo opadávají; na postranních větvích čárkovité až vláskovité, hustě nahloučené

Květy: žlutozelené; cyanthia v lichookolících; kvete od dubna do července

Plod: trojpouzdrá kulovitá tobolka

Stanoviště: meze, pastviny, úhory, lesní lemy, podél komunikací

Rozšíření: Evropa, zavlečen do Severní Ameriky; u nás na celém území

Praktický význam: jedovatý (obsahuje estery forbolu – dráždí kůži, v latexu i terpenoidní alkoholy a hořčiny); někdy v lidovém lékařství

Zajímavosti: častý hostitel rzi hrachové (Uromyces pisi) – rostlina se deformuje, je žlutá a voní

pryšec chvojka, Dolní Hradiště 21. 5. 2011

pryšec chvojka, Dolní Hradiště 21. 5. 2011

pryšec chvojka – cyathia, Dolní Hradiště 21. 5. 2011

pryšec chvojka – cyathia, Dolní Hradiště 21. 5. 2011

pryšec chvojka se rzí travní, Dolní Hradiště 2009

pryšec chvojka se rzí travní, Dolní Hradiště 2009

Mohlo by se vám líbit...