Kruštík bahenní (Epipactis palustris)

Kruštík bahenní (Epipactis palustris)

čeleď Vstavačovité (Orchidaceae)

Kruštík bahenní, PP Hrádecká bahna 19.6.2018

Vzrůst: 20–60 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha v horní části pýřitá, často červenofialově naběhlá; geofyt

Listy: kopinaté, 5–8

Květy: vnější okvětní lístky červenofialové, na okraji bílé; vnitřní bělavé; pysk delší než ostatní květní části; klas 10–25 květů; kvete od června do srpna

Plod: tobolka

Stanoviště: prameniště, slatiniště, rašelinné, podmáčené nebo střídavě vlhké louky, vlhké příkopy, opuštěné lomy; půda zásaditá nebo neutrální; slunomilný

Rozšíření: Evropa, Malá Asie; u nás roztroušeně až vzácně

Praktický význam: –

Zajímavosti: Patří mezi silně ohrožené druhy (§2) a jako silně ohrožený (C2) je veden i v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR. Je zapsán na seznamu CITES.

Mohlo by se vám líbit...