Kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum)

Kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum)

čeleď Kakostovité (Geraniaceae)

kakost pyrenejský – květy, Staré 16.5. 2007

kakost pyrenejský – květy, Staré 16.5. 2007

Vzrůst: 20 – 85 cm vysoká, dvouletá nebo víceletá bylina; lodyha šikmo vyrůstající, chlupatá; hemikryptofyt

Listy: přízemní v růžici dlouze řapíkaté; lodyžní vstřícné, zmenšují se až v trojsečné listeny; ledvinité, dlanitě 5klané; chlupaté

Květy: fialové; 5četné; kvete od května do září

Plod: poltivý zobanitý plod kakostovitých; autochorní, epizoochorní

Stanoviště: trávníky, loky, křoviny, pastviny, pole, příkopy, rumiště; původně v horských teplomilných lesích

Rozšíření: původní v horských lesích Středozemí, zplaněl v Evropě, Severní Americe, Jamajce, Indii aj.; u nás zplaňoval ze zámeckých zahrad a parků

Praktický význam: dříve pěstován

kakost pyrenejský – přízemní list, Chanovice 27. 7. 2009

kakost pyrenejský – přízemní list, Chanovice 27. 7. 2009

kakost pyrenejský, Chanovice 27. 7. 2009

kakost pyrenejský, Chanovice 27. 7. 2009

kakost pyrenejský – přízemní list, Chanovice 27. 7. 2009

kakost pyrenejský – zobanitý plod, Chanovice 27. 7. 2009

Mohlo by se vám líbit...