Kakost krvavý (Geranium sanquineum)

Kakost krvavý (Geranium sanquineum)

čeleď Kakostovité (Geraniaceae)

kakost krvavý, Lovoš 16.5. 2007

kakost krvavý, Lovoš 16.5. 2007

Vzrůst: 20 – 50 cm vysoká trvalka; lodyha poléhavá, vystoupavá, v uzlinách lomená; oddenek plazivý, větvený, uvnitř růžový; hemikryptofyt

Listy: přízemní v růžici – brzy zasychají; lodyžní vstřícné; řapíkaté, čepel více než 5 cm v průměru, dlanitě 5-7sečná, palisty trojúhelníkovité

Květy: karmínově červené; 5četné; kvete od května do července

Plod: poltivý zobanitý plod kakostovitých; autochorní, epizoochorní

Stanoviště: výslunné stráně, lemy světlých lesů, křovinaté svahy, sutě, teplomilné doubravy a bory

Rozšíření: Evropa, Kavkaz, Arménie; u nás v termofytiku a teplejším mezofytiku

Praktický význam: patří mezi rostliny vyžadující další pozornost (C4a) uvedené v Červeném seznamu; pěstován na zahradách, hřbitovech; oddenek dříve používán k vydělání kůží (obsahuje třísloviny a geraniin)

Mohlo by se vám líbit...