Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria)

Hvozdík svazčitý (Dianthus armeria)

čeleď Hvozdíkovité (Caryophyllaceae)

hvozdík svazčitý – květenství; Plzeň – pod vodárnou 10. 6. 2008

hvozdík svazčitý – květenství; Plzeň – pod vodárnou 10. 6. 2008

Vzrůst: 30–50 cm vysoká, jednoletá nebo dvouletá bylina; lodyha přímá, větvená, chlupatá; terofyt, hemikryptofyt

Listy: v přízemní růžici kopisťovité, lodyžní čárkovitě kopinaté

Květy: karmínově červené; vrcholík strboulů, listeny šedozelené; kvete od června do srpna

Plod: tobolka

Stanoviště: kamenité stráně, okraje lesů, světlé lesy a křoviny

Rozšíření: Evropa, Kavkaz, zavlečen do Severní Ameriky; u nás roztroušeně v teplejších oblastech

Praktický význam: patří mezi taxony vyžadující další pozornost (C4a) vedené v Červeném seznamu

hvozdík svazčitý – květenství; Plzeň – pod vodárnou 10. 6. 2008

hvozdík svazčitý – květenství; Plzeň – pod vodárnou 10. 6. 2008

Mohlo by se vám líbit...