Hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca)

Hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca)

čeleď Štětkovité (Dipsacaceae)

Syn. hlaváč bledožlutý

hlaváč žlutavý, PR Krašov 8.7. 2006

hlaváč žlutavý, PR Krašov 8.7. 2006

Vzrůst: 20 – 70 cm vysoká dvouletá bylina až trvalka, přízemní růžice listů; hemikryptofyt

Listy: peřenodílné; přízemní listy tvoří růžici

Květy: bledě žluté, nevonné, pětičetné; strboul; červenec až září

Plod: nažka s lemem

Stanoviště: světlá, výslunná, suchá; lesostepi, stráně, meze, náspy

Rozšíření: Evropa, Asie; u nás hojně až roztroušeně v teplejších oblastech

nažky hlaváče žlutavého, Plzeň-Hradiště 5.9. 2006

nažky hlaváče žlutavého, Plzeň-Hradiště 5.9. 2006

Praktický význam: –

Vyskytuje se např. v PR Krašov.

Mohlo by se vám líbit...