Česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon)

Česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon)

čeleď Česnekovité (Alliaceae)

česnek kulatohlavý, Zámkovská hora 7.8.2016

Vzrůst: 20 – 90 cm vysoká, vytrvalá bylina s charakteristickou vůní; stvol přímý, hladký; cibule vejcovitá až kulovitá; geofyt

Listy: 2 – 6, přízemní, sivé, žlábkovité, duté, až 45 cm dlouhé; za květu zasychají

Květy: červenofialové až fialové; lichookolík 2-3,5 cm v průměru, toulec za květu vytrvává; kvete od června do srpna

Plod: tobolka; semena hranatá, černá

Stanoviště: skály, skalní stepi, ojediněle polní plevel

Rozšíření: Evropa kromě severu; u nás v teplých oblastech (termofytikum) vzácně (údolí Vltavy a jejích přítoků, skály podél dolního toku Labe, Český kras, Znojemsko, Pavlovské vrchy, Milovicko-Valticko)

Praktický význam: patří mezi silně ohrožené druhy (C2) Červeného seznamu; pěstován v zahradách

Zajímavosti: roste např. na Zámkovské hoře u Klatov

Mohlo by se vám líbit...