Černýš rolní (Melampyrum arvense)

Černýš rolní (Melampyrum arvense)

čeleď Krtičníkovité (Scrophulariaceae)

černýš rolní

černýš rolní, Leská květen 2007

Vzrůst: 10 – 60 cm vysoká, jednoletá bylina; hemiparazit – haustoria; lodyha přímá, pýřitá, málo až bohatě větvená; terofyt

Listy: přisedlé, čárkovité až kopinaté, dolní celokrajné, horní s několika zuby

Květy: žluté, purpurově naběhlé; klas; listeny kopinaté, zubaté, purpurové (vzácně bělavé), na spodní straně žlázky; kvete od května do srpna

Plod: tobolka, elipsoidní semena; myrmekochorie

Stanoviště: stráně, meze, okraje cest, pole; často na vápenci

Rozšíření: centrum v jihovýchodní Evropě, dál na sever až do Finska, Asie; u nás v termofytiku roztroušeně až hojně

Praktický význam: dříve polní plevel

Zajímavosti: v Červeném seznamu veden jako ohrožená rostlina (C3); nadzemní části rostliny obsahují aucubin, který při sušení způsobuje černání rostlin

Mohlo by se vám líbit...