Bledule jarní (Leucojum vernum)

Bledule jarní (Leucojum vernum)

čeleď Amarylkovité (Amaryllidaceae)

Bledule jarní, PR Petrovka 24.3.2015

Vzrůst: 10 – 35 cm vysoká, vytrvalá bylina, cibule 1,5 – 3 cm v průměru; geofyt

Listy: přízemní, čárkovité, s blanitou pochvou, 3-5

Květy: bílé se žlutými  nebo zelenými skvrnkami; zvonkovité, nicí, jednotlivé nebo po 2-3; kvete od února do dubna

Plod: tobolka, semena bělavá s masíčkem

Stanoviště: vlhké lužní a suťové lesy, křoviny, lesní louky, podél vodních toků, zamokřené louky, prameniště

Rozšíření: střední a jižní Evropa, Východní Karpaty; u nás roztroušeně až hojně od nížin až po 1000 m n.m.

Bledule jarní, PR Petrovka 24.3.2015

Praktický význam: ohrožený druh naší květeny (§3), v Červeném seznamu vedena jako ohrožený druh (C3); pěstovaná v zahradách, zplaňuje

Zajímavosti: roste např. v PR Petrovka

Mohlo by se vám líbit...