Bika ladní

Bika ladní (Luzula campestris)

čeleď Sítinovité (Juncaceae)

bika ladní

bika ladní, Dolní Hradiště duben 2008

Vzrůst: 5–20 cm vysoká, výběžkatá, řídce trsnatá bylina; hemikryptofyt

Listy: žlábkovité, do 0,5 cm široké

Květy: hnědé, kružel klásků; kvete od března do května

Plod: tobolka

Stanoviště: louky, meze, lada, zahrady, sady; chudé půdy

Rozšíření: u nás hojně ve všech polohách

Praktický význam: –

Mohlo by se vám líbit...