Štítek: systém rostlin

0

Krytosemenné rostliny

oddělení Krytosemenné (Magnoliophyta) Květy mají většinou oboupohlavní, samčí pohlavní buňky nejsou pohyblivé; vajíčka jsou v semeníku, semena v plodech. Květní obaly jsou rozlišené v kalich a korunu nebo nerozlišené. Květní části jsou většinou uspořádané v kruzích. Krytosemenné...

0

Nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny* tvoří dokonalá semena různovýtrusé – tvarem i velikostí odlišné samčí a samičí spory potlačena haploidní pohlavní fáze (gametofyt), transport samčích pohlavních buněk k vaječné buňce probíhá v pylové láčce, která nahrazuje vodní prostředí  ...

0

Mechorosty

MECHOROSTY (Bryophyta sensu lato) Mechorosty jsou výtrusné, stélkaté, většinou suchozemské rostliny. Nemají pravá pletiva, místo vodivých pletiv jsou pouze protáhlé vodivé buňky. Zástupci mechorostů jsou známy již z devonu (prvohory). U tohoto oddělení převládá gametofyt...