Rubrika: Různé

0

Krytosemenné rostliny

oddělení Krytosemenné (Magnoliophyta) Květy mají většinou oboupohlavní, samčí pohlavní buňky nejsou pohyblivé; vajíčka jsou v semeníku, semena v plodech. Květní obaly jsou rozlišené v kalich a korunu nebo nerozlišené. Květní části jsou většinou uspořádané v kruzích. Krytosemenné...

0

Nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny* tvoří dokonalá semena různovýtrusé – tvarem i velikostí odlišné samčí a samičí spory potlačena haploidní pohlavní fáze (gametofyt), transport samčích pohlavních buněk k vaječné buňce probíhá v pylové láčce, která nahrazuje vodní prostředí  ...

0

Kapraďorosty

Kapraďorosty – plavuně, přesličky, kapradiny  skupina KAPRAĎOROSTY (Pteridophyta) Kapraďorosty jsou výtrusné cévnaté rostliny, u kterých převládá sporofyt. Sporofyt je rozlišený na kořeny, stonek a listy. Rozmnožování: Z haploidního výtrusu vyroste prokel (prothalium, prvoklíček), který je...

0

Semena a plody

    SEMENO (semen) – oplození: vajíčko → diploidní zygota → embryo středová buňka → triploidní endosperm (u nahosemenných 1n) → semeno semeník → plod integumenty → osemení (testa) – může být blanité (ořešák),...

0

Květ

KVĚT (flos) generativní orgán krytosemenných rostlin, výtrusorodá část prýtu velikost od 0,5 mm (drobnička bezkořenná, Wolffia arrhiza) do 1 m (Rafflesia), u nás ocún (Colchicum autumnale) až 0,5m, leknín Dle umístění: vrcholové – z terminálního...

0

List

LIST (phylloma) postranní orgán prýtu s asimilační funkcí, má omezený růst   Funkce: fotosyntetická asimilace transpirace výměna plynů mezi rostlinou a prostředím sekundárně – ochranná (trny, šupiny), zásobní funkce   Fylogeneze listu: analogické orgány nacházíme...

0

Stonek

STONEK (cauloma, caulis) součást prýtu (spolu s listy, květy a pupeny) stonek má neomezený růst (iniciála – protomeristém) článkovaná nadzemní část rostliny: uzliny (nody) – z nich vyrůstají listy a pupeny články (internodia) – spojují uzliny...

0

Kořen

KOŘEN (radix) Fylogeneze: vodorovně orientované sterilní rhizomy schopné přijímat roztoky živin pozitivní geotropismus je druhotný Vlastnosti: radiálně symetrický obvykle pozitivně gravitropický – roste ve směru gravitační tíže neomezený růst do délky – protomeristém –...

0

Mechorosty

MECHOROSTY (Bryophyta sensu lato) Mechorosty jsou výtrusné, stélkaté, většinou suchozemské rostliny. Nemají pravá pletiva, místo vodivých pletiv jsou pouze protáhlé vodivé buňky. Zástupci mechorostů jsou známy již z devonu (prvohory). U tohoto oddělení převládá gametofyt...

Pohyby rostlin 0

Pohyby rostlin

Pohyby rostlin  1) Pasivní pohyby – jsou výsledkem působení sil mimo rostlinu, pohyb semen a plodů Anemochorie – šíření vzdušnými proudy; za mimořádných podmínek všechny diaspory, běžně ty, které jsou k tomu uzpůsobeny – mají...