Zdroje

Použitá literatura a jiné zdroje:

Hejný S. et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. [Flora of the Czech SocialistRepublic]– Ed. Academia, Praha, 557p., 113 tab., 1 fig., 52 map., 44 photo, 1 photo color.

Hejný S. et Slavík B. [eds.] (1990): Květena České republiky. 2. [Flora of the Czech Republic]– Ed. Academia, Praha, 540p., 119 tab., 1 photo color.

Hejný S. et Slavík B. [eds.] (1992): Květena České republiky. 3. [Flora of the Czech Republic]– Ed. Academia, Praha, 542 p., 114 tab., 1 photo color.

Slavík B. [eds.] (1995): Květena České republiky. 4. [Flora of the Czech Republic]– Ed. Academia, Praha, 529 p., 109 tab., 33 map., 1 photo color.

Slavík B. [eds.] (1997): Květena České republiky. 5. [Flora of the Czech Republic]– Ed. Academia, Praha, 568 p., 126 tab., 38 map., 1 photo color.

Slavík B. [eds.] (2000): Květena České republiky. 6. [Flora of the Czech Republic]– Ed. Academia, Praha, 770 p., 129 tab., 60 map., 1 photo color.

Slavík B. et Štěpánková J.[eds.] (2004): Květena České republiky. 7. [Flora of the Czech Republic]– Ed. Academia, Praha, 767 p., 128 tab., 53 map., 1 photo color.

 

Aichele, D., Golteová-Bechtleová, M.: Co tu kvete? Ikar, Praha, 1996.

Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. –Preslia 84: 631–645.

Grulich V. & Chobot K. [eds.] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny – Příroda, Praha, 35: 1–178.

Holub, J., Procházka, F.: Red list of vascular plants of Czech Republic – 2000. Preslia, Praha, 72: 187-230.

Hron, Fr., Zejbrlík, O.: Kapesní atlas rostliny luk, pastvin, vod a bažin. SPN, Praha, 1979.

Hron, Fr., Zejbrlík, O.: Kapesní atlas rostliny polí a zahrad. SPN, Praha, 1974.

Hron, Fr., Zejbrlík, O.: Kapesní atlas rostliny strání, skal, křovin a lesů. SPN, Praha, 1987.

Kolbek, J., Větvička, V.: Rostliny na každém kroku. Granit s.r.o., Praha, 2000.

Korbelář, J., Endris, Z.: Naše rostliny v lékařství. Avicenum, Praha, 1981. ISBN 80-201-009-1

Kremer, B.P.: Stromy. Ikar, Praha

Kubát, K., a kol.: Botanika. Scientia, Praha 1998.

Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J.jun., Kaplan, Z., Kirschner, J.& Štěpánek, J. (2002): Klíč ke květeně České Republiky. 928p., Academia, Praha.

Mlíkovský J., Stýblo P., eds., 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR, ČSOP Praha, 496 pp.

Pilát, A., Ušák, O.: Kapesní atlas rostlin. SPN, Praha, 1964.

Pivoňková, l.: Zvláště chráněné rostliny Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, 2007.

Rabštejnek, O., Poruba, M., Skuhrovec, J.: Lišejníky, mechorosty a kapraďorosty ve fotografii. SZN, Praha 1987.

Soják, J.: Kapesní atlas rostliny našich hor. SPN, Praha, 1983.

Větvička, V.: Stromy. Aventinum, Praha 1999.

Žíla, V.: Atlas šumavských rostlin. Karmášek 2005. ISBN 80-239-4608-0.

 

výuka Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí

FPE ZČU