Rubrika: Leknínovité (Nymphaeaceae)

Leknínovité (Nymphaeaceae) – vodní byliny kořenující na dně; plovoucí listy. Květy oboupohlavné, velké pravidelné, hmyzosnubné, květní části ve šroubovici. Plodem druhotně dužnatá tobolka.

zástupci: leknín bílý (Nymphaea alba), stulík žlutý (Nuphar luteum), viktorie amazonská (Victoria amazonica) – listy až 2 m v průměru, na kraji lem