Rubrika: L

lněnka alpská, PP Na horách červen 2020 0

Lněnka alpská (Thesium alpinum)

Lněnka alpská (Thesium alpinum) čeleď Santálovité (Santalaceae) Syn.: Thesium tenuifolium Vzrůst: 10-25 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha jednoduchá, přímá, hustě olistěná, lysá; hemikryptofyt Listy: přisedlé, čárkovité Květy: bílé, zelenobílé; hrozen; kvete od května do...

0

Lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea)

Lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica) čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae) Vzrůst: 10 – 20 cm vysoká, vytrvalá bylina; trsnatá, žláznatá; chamaefyt Listy: růžicovitě shloučené, přisedlé, mírně dužnaté, kopisťovité; lodyžní někdy celistvé, kopinaté, ojediněle žláznatě...

0

Len rakouský (Linum austriacum)

Len rakouský (Linum austriacum) čeleď Lnovité (Linaceae) Vzrůst: 25–60 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha na bázi vystoupavá pak přímá nebo rozestálá, větvená v květenství; hemikryptofyt Listy: šedozelené, střídavé, kopinaté, jednožilné Květy: modré; pětičetné; vidlan,...

0

Lněnka bavorská (Thesium bavarum)

Lněnka bavorská (Thesium bavaricum) čeleď Santálovité (Santalaceae) Vzrůst: 15 – 70 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá nebo vystoupavá, větvená, rýhovaná, lysá; oddenek dřevnatý, tlustý; hemikryptofyt Listy: kopinaté Květy: bílé, 5četné, zvonkovité; latovité květenství;...

0

Len počistivý (Linum catharticum)

Len počistivý (Linum catharticum) čeleď Lnovité (Linaceae) Vzrůst: 5 – 30 cm vysoká, jednoletá nebo dvouletá bylina; lodyha přímá, kořen tenký, bělavý; terofyt Listy: vstřícné Květy: bílé; pětičetné, korunní lístky cca 5 mm;nicí až...

0

Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites)

Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae) Syn.: lomikámen roční Vzrůst: 3 – 15 cm vysoká, jednoletá bylina, lepkavě žláznatá; lodyha přímá, žláznatá, často načervenalá; kořen tenký, krátký; terofyt Listy: střídavé, obvejčité až kopisťovité,...

6

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon) čeleď Liliovité (Liliaceae) Vzrůst: 50–150 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá, často načervenalá, v dolní části neolistěná; cibule vejcovitá; geofyt Listy: téměř v přeslenu, eliptické až obkopinaté, v paždí bez pacibulek Květy: nachově...

1

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) čeleď  Vrabečnicovité (Thymelaeaceae) Vzrůst: 30–150 cm vysoký keř; větve pružné, vystoupavé nebo vzpřímené, mladé chlupaté; fanerofyt; Listy: podlouhle obvejčité, světle zelené, více nahloučené na koncích větví; opadavé Květy: růžové, růžovofialové,...

0

Lopuch plstnatý (Arctium tomentosum)

Lopuch plstnatý (Arctium tomentosum) čeleď Hvězdnicovité (Asteraceae) Syn. lopuch pavučinatý (Lappa tomentosa) Vzrůst: dvouletá, až 150 cm vysoká bylina; lodyha vyplněná dření („duší“); kořen kůlovitý, až 50cm dlouhý; hemikryptofyt Listy: lodyžní řapíkaté, srdčité, plstnaté;...

0

Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata)

Lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata) čeleď Lomikamenovité (Saxifragaceae) Vzrůst: 15-40 cm vysoká trvalka, řídce trsnatá; lodyha přímá, chlupatá, lepkavá; plazivý oddenek, adventivní kořeny; na bázi lodyhy pacibulky; hemikryptofyt Listy: přízemní dlouze řapíkaté, ledvinité, vroubkované, lodyžní...