Odkazy

BOTANY.cz

 

atlas rostlin

Botanicus PH

botanika.wendys.cz

Encyklopedie rostlin

Květena ČR – plané rostliny

HERBA – atlas plevelů

 

elektronický herbář s testem – Masarykova univerzita v Brně

 

Mechorosty ČR – klíč, systém, seznam (JČU)                                                                            

 

Botanický ústav AV ČR

Česká botanická společnost (ČBS)

Ústav experimentální botaniky AV ČR

 

arboretum Sofronka (Plzeň – Bolevec)

botanická zahrada města Plz

Botanická zahrada a arboretum MZLÚ Brno

Botanická zahrada Liberec

Pražská botanická zahrada

Dendrologická zahrada Průhonice

Průhonický park

 

Slovník botanických pojmů

 

anatomie rostlin

morfologie rostlin

 

  systém a evoluce vyšších rostlin – Masarykova univerzita

  systém krytosemenných rostlin – Masarykova univerzita

 

Mezinárodní kód botanické nomenklatury (Saint Luis)

 

leros – herbář léčivých rostlin

 

Ostatní:

 

Agentura ochrany přírody a krajiny CR

Natura2000

 

Česká geologická služba

Český hydrometeorologický ústav

Ministerstvo životního prostředí

 

Turistický portál Plzeňského kraje

 

Vyhledávače: Seznam                                              mapy: earth.google.com

Centrum                                                          maps.google.com

Mapy.cz

SHOCart

Cykloserver.cz

 

 

Univerzity: Česká zemědělská univerzita – agronomická fakulta

Jihočeská univerzita – BF        – botanika

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Ústav botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity v Brně

Palackého univerzita – PřF – Kat.botaniky

Přírodovědecká fakulta UK

katedra biologie PEF ZČU

 

Časopisy:

Naše příroda

Země Světa

Živa

Vesmír

Natura.baf.cz

 

National Geographic ČR

 

Wikipedia

 

Květiny a kytice pro radost

 

může zde být i odkaz na Vaše stránky kontaktujte nás

aktualizováno 22. 6. 2011