Rubrika: F

0

Zemědým lékařský (Fumaria officinalis)

Zemědým lékařský (Fumaria officinalis) čeleď Zemědýmovité (Fumariaceae) Vzrůst: až 50 cm vysoká, jedoletá sivozelená bylina; lodyha přímá nebo vystoupavá, větvená; terofyt Listy: řapíkaté, 2x zpeřené Květy: růžové, červené, fialové; v hroznu; kvete od dubna do...

0

Tužebník obecný (Filipendula vulgaris)

Tužebník obecný (Filipendula vulgaris) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: 30 – 80 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá, jednoduchá nebo v horní části větvená, lysá; hemikryptofyt Listy: přetrhovaně lichozpeřené, přízemní a dolní lodyžní 10 –...

0

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: 50-200 cm vysoká, vytrvalá bylina; lodyha přímá, tuhá, lysá; tlustý dřevnatý oddenek Listy: přetrhovaně lichozpeřené, na líci lysé, tmavě zelené, na rubu plstnaté nebo světle zelené Květy:...

0

Srpek obecný (Falcaria vulgaris)

Srpek obecný (Falcaria vulgaris) čeleď  Miříkovité (Apiaceae) Vzrůst: až 90 cm vysoká dvouletá až víceletá bylina; stonek přímý; silně aromatický, vřetenovitý kořen; terofyt, hemikryptofyt Listy: tuhé, trojsečné, pilovité; čepelí přisedlé na nápadnou pochvu Květy:...

0

Orsej jarní (Ficaria bulbifera)

Orsej jarní (Ficaria bulbifera) čeleď  Pryskyřníkovité (Ranunculaceae) Syn. Ficaria verna, Ranunculus ficaria subsp. bulbifer Vzrůst: 6-15 cm dlouhé poléhavé lodyhy; má kyjovité hlízky (rozmnožování); trvalka Listy: dlouhé řapíky, srdčité až ledvinité, zoubkované, lysé Květy:...

0

Krušina olšová (Frangula alnus)

Krušina olšová (Frangula alnus) čeleď Řešetlákovité (Rhamnaceae) Vzrůst: až 6 m vysoký keř; větve lámavé, mladé červenohnědé se žlutavými lenticelami; bohatě větvená kořenová soustava; fanerofyt Listy: krátce řapíkaté, eliptické až obvejčité, celokrajné; nahé pupeny...

0

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) čeleď Olivovníkovité (Oleaceae) Vzrůst: 20-35 m vysoký strom, borka mělce podélně brázditá; megafanerofyt Listy: 3-7 jařmé, pilovité; černé pupeny Květy: zelené, vyrůstají před rašením listů, lata; anemogamie; kvete v dubnu Plod:...

0

Jahodník obecný (Fragaria vesca)

Jahodník obecný (Fragaria vesca) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: vytrvalá, 5-30 cm vysoká bylina; lodyha přímá, chlupatá, převyšuje listy; hemikryptofyt Listy: v přízemní růžici, trojčetné, řapíkaté; pilovitě zubaté, chlupaté; s palisty Květy: bílé; korunní lístky se...

0

Jahodník trávnice (Fragaria viridis)

Jahodník trávnice (Fragaria viridis) čeleď Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: vytrvalá, 5-20 cm vysoká bylina; lodyha chlupatá, nepřevyšuje listy;hemikryptofyt Listy: v přízemní růžici, trojčetné, řapíkaté; pilovitě zubaté, chluapté; s palisty Květy: bílé, korunní lístky se překrývají; kvete...