Rubrika: Řešetlákovité (Rhamnaceae)

Řešetlákovité (Rhamnaceae) – dřeviny, listy jednoduché, většinou s palisty; květy v úžlabních svazečcích, pravidelné; plodem peckovice, tobolka nebo nažka; zástupci už v třetihorách; obsahují šťavelanu vápenatý, idioblasty

zástupci: krušina (Frangula), řešetlák (Rhamnus)

0

Řešetlák počistivý (Rhamnus catharica)

Řešetlák počistivý (Rhamnus catharica) čeleď Řešetlákovité (Rhamnaceae) Vzrůst: keř; větve nelámavé, mladé šedé s bělavými podlouhlými lenticelami; dvoudomá rostlina; bohatá kořenová soustava; fanerofyt Listy: řapíkaté, čepel eliptická, pilovitá; pupeny kryté šupinami Květy: žlutozelené, jednopohlavné, čtyřčetné;...

0

Krušina olšová (Frangula alnus)

Krušina olšová (Frangula alnus) čeleď Řešetlákovité (Rhamnaceae) Vzrůst: až 6 m vysoký keř; větve lámavé, mladé červenohnědé se žlutavými lenticelami; bohatě větvená kořenová soustava; fanerofyt Listy: krátce řapíkaté, eliptické až obvejčité, celokrajné; nahé pupeny...