wz

Rubrika: Hnědý květ

0

Líska obecná (Corylus avellana)

Líska obecná (Corylus avellana) čeleď  Lískovité (Corylaceae) Vzrůst: 2-6(8) m vysoký keř; mladé větve žláznatě chlupaté, později lysé, borka hnědošedá, hladká; fanerofyt Listy: obvejčité, pilovité, řídce chlupaté Květy: žlutohnědé; samčí jehnědy válcovité; samičí květenství...

0

Krvavec toten (Sanquisorba officinalis)

Krvavec toten (Sanquisorba officinalis) čeleď  Růžovité (Rosaceae) Vzrůst: 60 – 120 cm vysoká trvalka, lodyha brázditá; silný oddenek Listy: lichozpeřené, pilovitý okraj; až 40 cm dlouhé Květy: červenohnědé až černofialové, hlávka; kvete od května...

0

Kruštík širolistý (Epipactis helleborine)

Kruštík širolistý pravý (Epipactis helleborine subsp. helleborine) čeleď  Vstavačovité (Orchidaceae) Syn. Epipactis latifolia Vzrůst: 35-70 cm vysoká bylina, má krátký, silný oddenek; na bázi lodyhy hnědé šupiny; někdy hnědočervená barva Listy: střídavé, široce vejčité,...

1

Kopytník evropský (Asarum europaeum)

Kopytník evropský (Asarum europaeum) čeleď Podražcovité (Aristolochiaceae) Vzrůst: 5-10 cm vysoká trvalka, tvoří trsy; lodyha je chlupatá Listy: ledvinité, kožovité, tmavě zelené, lesklé; přezimují Květy: nenápadné, blízko u půdy, baňkovité, zelenavě hnědé, uvnitř purpurově...

0

Jitrocel prostřední (Platago media)

Jitrocel prostřední pravý (Platago media subsp. media) čeleď Jitrocelovité (Plantaginaceae) Vzrůst: vytrvalá bylina; stvol až 25 cm dlouhý; vertikální oddenek; hemikryptofyt Listy: chlupaté, v přízemní růžici, přitisknuté k zemi, vejčité až eliptické Květy: bělavé, nitky a...

0

Jitrocel kopinatý (Platago lanceolata)

Jitrocel kopinatý (Platago lanceolata) čeleď Jitrocelovité (Plantaginaceae) Vzrůst: trvalka, listy v přízemní růžici, stvol až 50 cm vysoký; hemikryptofyt Listy: v přízemní růžici, kopinaté Květy: hnědé; vejčitý klas; kvete od května do září Plod: dvousemenná tobolka...

0

Bika lesní

Bika lesní (Luzula sylvestris) čeleď Sítinovité (Juncaceae) Vzrůst: až 90 cm vysoká, vytrvalá bylina; hemikryptofyt Listy: až 1,5 cm široké, až 30 cm dlouhé Květy: hnědavé; kvete od května do června Plod: tobolka Stanoviště:...

0

Bika chlupatá

Bika chlupatá (Luzula pilosa) čeleď Sítinovité (Juncaceae) Vzrůst: 15–30 cm vysoká, chlupatá, hustě trsnatá bylina; hemikryptofyt Listy: užší než 1 cm; lesklé, na podzim dolní část vínově naběhlá Květy: řídký kružel; kvete od března...

0

Bika ladní

Bika ladní (Luzula campestris) čeleď Sítinovité (Juncaceae) Vzrůst: 5–20 cm vysoká, výběžkatá, řídce trsnatá bylina; hemikryptofyt Listy: žlábkovité, do 0,5 cm široké Květy: hnědé, kružel klásků; kvete od března do května Plod: tobolka Stanoviště:...